oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > Game - Event >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 625
 
 • Công cụ
 • Hiển thị
  1. #1

   [Game] ♥ Movie Puzzle Ver 2 ♥ Kỳ 87 (deadline: 26/6)   [Movie] Puzzle


   Luật chơi

   - Rất đơn giản, các bạn chỉ việc download file .exe về và chơi, sau đó chụp lại màn hình kèm thời gian hoàn thành.
   - Rồi pm cho tieuphong1 với tiêu đề Movie puzzle kỳ ...
   - Ai nhận mention kì mới báo ở đây luôn.


   Phần Thưởng

   - Hoàn thành puzzle sẽ nhận được 5r, người xếp nhanh nhất sẽ nhận được thêm 3r, nhanh nhì thêm 2r và nhanh ba thêm 1rep (max 8r)
   - Tham gia 10 kỳ liên tiếp hoặc 15 kỳ không liên tiếp sẽ được 1 HH c1.
   - 3 HH cấp thấp sẽ đổi được 1 HH cấp cao hơn .
   - Thỉnh thoảng sẽ có 1 kỳ có câu hỏi bonus nếu GM hứng lên, trả lời đúng sẽ nhận đc 2r
   - 7 kỳ sẽ có 1 kỳ challenge với độ khó cao: 7r. 3 bạn đứng đầu rep thêm như trên (max là 10r). Nếu bạn nào không tham gia challenge thì có thể tham gia game thường với rep cũ.


   Kỳ 87

   Stock


   Download


   Câu hỏi phụ


   Deadline: 26/06/2017


   BBCoded by Mã Ăn Hại
   Sửa lần cuối bởi tieuphunhan; 19-06-2017 lúc 19:02.
   Danh sách fanfic trồng được
   Trả lời kèm trích dẫn

  2. #2


   [Movie] Puzzle
   Tổng Kết

   STT
   Thành viên
   Số kì tham gia
   Huy hiệu
   1
   Tấu Minh
   1,2 (ver cũ)

   2
   nina
   3,4,5,6,7,9
   HH cấp 1 (tính hết kỳ 2)
   3
   Tiểu Chiêu
   1,4,5 (ver cũ) + 28,29,30

   4
   DowaKy
   1,2,3,4,5,6,7 (ver cũ)

   5
   Daiki
   1,2,3,4,5,6,7,8 (ver cũ) + 1

   6
   Tiểu Trạch
   1,2 (ver cũ)

   7
   Feverfew
   1 (ver cũ)

   8
   NGƯỠNG THIÊN TIẾU

   2 HH cấp 1 (tính hết kỳ 36)
   9
   『Bobby』
   1 (ver cũ)

   10
   Ken
   1 (ver cũ)

   11
   akame_jin
   1,2 (ver cũ)

   12
   Geni
   1 (ver cũ)

   13
   maki1995
   1 (ver cũ)

   14
   Tachibana Makoto
   1,2,3,4,5,6,7,8 (ver cũ)

   15
   misgil
   1,2,8 (ver cũ) + 1,2,5,6,40,43

   16
   yamiko
   1,2,3,4,5,6,7 (ver cũ) + 1

   17
   Crab
   23,24,25,26,27,28,29,30,31
   3 HH cấp 1 (tính hết kỳ 22)
   18
   Mập Ù
   3,4,6,10
   HH cấp 1 (tính hết kỳ 2)
   19
   totien2608
   1 (ver cũ)

   20
   Arysa
   1,2,4 (ver cũ)

   21
   Richard Soshi
   1 (ver cũ)

   22
   Dạ Cô Tuyết
   1 (ver cũ)

   23
   Beo
   1,2,3 (ver cũ) + 21,22,23.25,27,28,30
   2HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 20)
   24
   .Shogo
   1 (ver cũ)

   25
   Black Rock Shooter
   10,11,12,13,22,24,26,27,28,29,30,31
   HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 9)
   26
   thaobui28101994
   1 (ver cũ)

   27
   Poscame
   1 (ver cũ) + 3

   28
   Gà Con Lon Ton
   1,2,3 (ver cũ)

   29
   Shiori
   55,58,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84
   6HH cấp 1 (tính hết kỳ 71)
   30
   Strawberryblossom
   2,3,4,5,6,7,8 (ver cũ)

   31
   otaku_no1
   2 (ver cũ)

   32
   blackstar1620
   2,3,4,5,6,7 (ver cũ)

   33
   hiya
   41,42,43
   HHC1 (hết kỳ 40)
   34
   Hinami
   2 (ver cũ)

   35
   Mèo Ăn Hại
   2 (ver cũ)

   36
   Bai Ăn Hại
   2,3,4 (ver cũ)

   37
   Khanh Ăn Hại
   2,5,6,7,8 (ver cũ)

   38
   pokemonchip23
   4,5,6,7,8,9,10,12,59,60,61,62
   HH cấp 1 (tính hết kỳ 3)
   39
   KidoH
   3 (ver cũ)

   40
   Kurogane Ginga
   3 (ver cũ)

   41
   Phantom_Cat
   3,4,5

   42
   tieuphunhan
   4,5,6,7,8 (ver cũ)

   43
   Vũ Phu
   5,6,7,8 (ver cũ)

   44
   siftina
   27,28,29,30,31
   3 HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 26)
   45
   kawa_yusari
   5 (ver cũ) + 1

   46
   Whateverlife
   5,6,7 (ver cũ)

   47
   Hắc Đại Nhân
   5 (ver cũ)

   48
   Pollux
   5 (ver cũ)

   49
   sieunhoc00
   81,82,83,84,85,86,87
   8HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 80)
   50
   imagase
   6,7,8 (ver cũ)

   51
   Tống
   8,9,10,11
   HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 7)
   52
   Dâu Ăn Hại
   6,7 (ver cũ)

   53
   Vô Diện Nhân
   47,48,50,51,52,54,55
   4HHC1 (tính đến hết kỳ 45)
   54
   PRamia
   7,8 (ver cũ) + 1,2,3,4,5,6,8

   55
   Shiro - kun
   7,8 (ver cũ)

   56
   Goki
   8 (ver cũ) + 1,2,3,4,5,6,8

   57
   Sueshi
   8 (ver cũ)

   58
   iRubyS
   8 (ver cũ)

   59
   Gián - sama

   3HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 29)
   60
   đạp tuyết vô ngân -> Sori

   HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 9)
   61
   ookami
   19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30
   HHC1 (tính đến hết kỳ 18)
   62
   Hwang Snow
   1

   63
   Faithfair
   11,12,13
   HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 10)
   64
   ๖ۣ Bí Đao ﹏ღ
   1,2

   65
   Riryu
   1

   66
   mhienpro
   1

   67
   Ninnnnnn
   11
   HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 10)
   68
   tuvicodon
   42,44,45,46,68,69,70,71,72,74
   6HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 67)
   69
   Bé Mèo Béo
   21,22,23,24,25,26
   2HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 20)
   70
   ʚ유ɞ
   1,2,3,4

   71
   Song Kỳ
   1,4

   72
   manga16
   1,2,3,5,6,33,34,35,36,57

   73
   Hyuuga_tsuki
   1

   74
   lãng đãng
   1

   75
   Folisa
   50
   3HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 47)
   76
   whentofall24
   1,2,3,4,5,17,18,19
   HH cấp 1 (tính đến hết kỳ 16)
   77
   [M]inus
   1

   78
   Sky Lord
   60,61
   HHC1 (đến kỳ 58)
   79
   No Miracles
   1,2,3

   80
   142857
   1

   81
   Ikari1210
   1,2

   82
   Lucifer2310
   20,21
   HHC1 (hết kỳ 19)
   83
   Anniena Annabelle
   2,3

   84
   MiruShimako
   2,3,4

   85
   Kan Kratos
   2

   86
   Dinoysus
   2,3,4,5,6,7,9,10

   87
   『 Quark』
   3

   88
   mayhong_ha
   22,23,25,26,27,28,30,31
   HHC1 (đến hết kỳ 21)
   89
   Huyết Tử Tiêu Thần
   3,4,5

   90
   Ageha
   86,87
   4HH cấp 1 (tính đến kỳ 85)
   91
   Vân Du
   3,4,5,6,7

   92
   Aozora
   3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18

   93
   saphiraqn
   3

   94
   Yoshino
   3

   95
   Quỷ Tú
   4,5

   96
   nhidong
   4,5,6,7,8,9,10,11,12

   97
   Schneestille
   30,31
   2HHC 1 (hết kỳ 29)
   98
   Jennifer

   HHC1 (tính đến hết kỳ 14)
   99
   Ilevein
   15,27,28,29,30,31
   2HHC1 (tính đến hết kỳ 26)
   100
   byakuran
   5,6,7,8,10

   101
   lapi
   5,6

   102
   Lâm Tuyên
   6

   103
   「Vỹ」
   6

   104
   PhanTomNo1
   6,7

   105
   Kyousuke
   7,8,9,10,11,14,15

   106
   "- Haruka -"
   8

   107
   shirou-chan
   8

   108
   yunaly
   28,29,30,31
   2HHC1 (tính hết kỳ 27)
   109
   nguyệt miêu
   8,9

   110
   YaoYao
   8,9,11,12,15,16

   111
   Yanagi Aya
   9,10,11,12,13

   112
   pe_in
   79
   HHC1 (đến kỳ 76)
   113
   yenphungnguyenqndk
   9,10,11,12,13,14,15,19

   114
   Hermès
   9,30

   115
   Yuhari Kaito
   26,27,28,29,30,31
   HHC1 (đến kỳ 25)
   116
   Tuyết Y
   11,12,13,14,15,16

   117
   .RyuichiReiS
   11

   118
   Maeda Rinky
   27,28,29,30,31
   HHC1 (đến kỳ 26)
   119
   Clément
   11,12,13,14,15,16,17

   120
   Huy00co1986
   31
   2HHC1 (đến hết kỳ 30)
   121
   Mie Ckàn
   11,12

   122
   Itami
   11

   123
   ♠ Lynk ♠
   12

   124
   Kiyoshi
   12

   125
   natsume takashi
   12,13

   126
   Nagi
   12

   127
   DragonI
   12,13,14,15,16,17,18

   128
   Tiểu Điềm Điềm
   13

   129
   khoapro18
   13,14,16,20

   130
   DreamyFool
   13,14,15,16,17,19,20,21,23

   131
   leejinbaby
   24,25,26,27,28,29,30,31
   HHC 1 (đến kỳ 23)
   132
   mitsuki1993
   85,87
   HHC 1 (đến kỳ 84)
   133
   Guru
   14,15

   134
   rayooyoo
   34
   HHC1 (hết kỳ 24)
   135
   lavatho124vn
   15,16,17,18,19,20,22

   136
   Pausanias
   15,17,18,19,21,22

   137
   Tsugaru_2000
   15

   138
   Yime
   17

   139
   cheshire.smile
   17,18,19,20,21

   140
   Snow
   18

   141
   Michiyo_Fjwr
   18,22,23,24

   142
   tutuilu
   18

   142
   Aoihi Yue
   18,19,20

   143
   fuyuchan
   21,22,23,24

   144
   Hope
   22,23,24,25,27,29

   145
   yemkhongbt
   23,24,25,26,27,28,29,30,31

   146
   Shirogami
   24,25,26,27,28,29,30,31

   147
   haingo36
   24,25,26,27,28,29,30

   148
   dzrandom
   25,29

   149
   himekou
   25,26,27,28,29,30,31

   150
   Happy Little
   26,27,28,29,30,31

   151
   ๖ۣۜSkylar ๖ۣAnabella
   27

   152
   ~Sahara Mizu~
   27,28,29,30,31

   153
   huynhanhphuong
   28,30,31

   154
   yuchan9x -> Lynne
   28,29,30,33,34,35,36,37,40,41

   155
   hocghe
   29,30,31

   156
   scdae22
   29,30

   157
   Winds2cloud
   29

   158
   knmidorika
   29,30,31

   159
   Suckinglove
   29,30,31

   160
   luudiep
   74,75,79,85,86
   1HHC1 (đến kỳ 72)
   161
   Tố Tố
   30,31

   162
   From June With Love
   31

   163
   Rust
   31

   164
   huycan
   43,44,45,71,77,78,80,81,82,83,84,85,87
   2HHC1 (hết kỳ 66)
   165
   Freyja
   33

   166
   Satomi_Rentarou
   33

   167
   kathoangtuoq
   33,34,35,36,37,38,39

   168
   jen
   33,34,35

   169
   nega
   33,34,35,38

   170
   IlluminatedMagician
   35

   171
   Gián chồn bồn chồn
   35,36,37,39

   172
   ValikieღRiley
   36,38

   173
   Ziezoo
   37,38,39,40

   174
   Sammy
   37,38,39,40,41,42,43

   175
   3112010178
   39,40,41,42,43,45

   176
   giatochanhphuc
   39,41,42,46

   177
   taki hiruji
   80,81,82,83,84,85,86,87
   4HHC1 (đến kỳ 79)
   178
   taotau
   40,41

   179
   ghostgirl.12606
   41

   180
   Frost
   41,42,43,44,45,46

   181
   AquaAura
   45,46,48

   182
   Khánh Uyên
   47

   183
   _kizz_
   47,51

   184
   Kiyoshi Saito
   49,50

   185
   Shinohara Yuki
   49,50,51,52,53,54,55,56,58,59

   186
   KhangDev
   50,51,52,53,54,55,56

   187
   chill2yk
   51,53

   188
   Myloved
   52

   189
   niwa1996
   72,74,75,76,78
   HHC1 (đến kỳ 71)
   190
   Táo xanh
   63,64,65,66,67,68,69,70
   HHC1 (đến kỳ 62)
   191
   Gintoshi
   54,80,81,82,83,84,85,86,87
   HHC1 (đến kỳ 79)
   192
   SophieDo
   66,67,68,69,71
   HHC1 (đến kỳ 65)
   192
   retcl
   59,60

   193
   Nagashi Kusiro
   60,61,62

   194
   Neith
   60,63,65,67

   195
   Love_blue_sea
   61,77

   196
   Beans
   67,70,71,72,73,75,76

   197
   checkoutmybook
   68,69

   198
   Thao Thiết
   72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87

   199
   Dâu
   74

   200
   Haine Suzuki
   77

   201
   Lam Nguyệt
   77

   202
   Shironeko 0406
   87
   HHC1 (đến kỳ 86)
   203
   Eva Rastas
   80

   204
   Mạc Tâm
   80,81

   205
   Ngạ Quỷ
   82

   206
   FanClamp1806
   87
   Danh sách vm   BBCoded by Mã Ăn Hại
   Pattern by csillarany
   Sửa lần cuối bởi tieuphunhan; 13-08-2017 lúc 10:24.
   Trả lời kèm trích dẫn

  3. #3
   Tham gia ngày
   19-11-2015
   Bài viết
   903
   Blog Entries
   1
   Cấp độ
   131
   Reps
   6497
   Đã pm kì này
   Nhận mention
   Trả lời kèm trích dẫn

  4. #4
   Đã pm kỳ 33   Trả lời kèm trích dẫn

  5. #5
   Tài khoản ngân hàng .
   jen
   Tham gia ngày
   11-11-2014
   Bài viết
   1,280
   Blog Entries
   1
   Cấp độ
   114
   Reps
   5552
   đã pm kì 33
   http://i.imgur.com/p3TPcH2.png
   Trả lời kèm trích dẫn

  6. Đã pm ky 33
   Nhận mention
   Trả lời kèm trích dẫn

  7. #7
   Artificial Lover
   Leviathan
   Tham gia ngày
   13-03-2016
   Bài viết
   1,224
   Cấp độ
   78
   Reps
   3788
   Đã pm kì 33 ~
   Nhận mention :3


   Zetsuki 絶希
   The Hope which is filled with Despair.


   • Status: Inactive
   ► Currently: Lost in work (and games).

   Trả lời kèm trích dẫn

  8. #8
   Tham gia ngày
   20-12-2014
   Bài viết
   93
   Cấp độ
   12
   Reps
   569
   Đã pm kỳ 33
   Nhận mention
   Trả lời kèm trích dẫn

  9. #9
   Cutie
   SP: 371
   Tham gia ngày
   11-11-2014
   Bài viết
   6,143
   Cấp độ
   42
   Reps
   1476
   Đã pm kỳ 33
   Trả lời kèm trích dẫn

  10. đã pm kỳ 33
   Trả lời kèm trích dẫn

  Đánh dấu

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

  Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:32.

  Powered by vBulletin.
  Copyright© 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
  Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.