Chiến đấu
Là tính năng cảu Fantasia cho phép hai nhân vật đấu nhau.

Mỗi nhân vật đều có chỉ số (sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực...) tương ứng với level và trang bị, vật phẩm. Dựa vào đó có thể quyết định thắng bại. Trận đấu là cấp đơn vị nhỏ nhất, nhiều trận đấu hợp thành trận đánh lớn.