Tuyển mod box Ecchi FC

1. Yêu cầu:
  • Có khả năng online hằng ngày để chém gió, kiểm tra công việc
  • Không đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời (thi chuyển cấp, đại học, tốt nghiệp,...


2. Nội dung cần tuyển:
Tuyển mod phụ trách các mảng
Số lượng: 1-2
  • Game, event
  • Viết, dịch


3. Quyền lợi:
Power
Lương cứng 15 rep/ngày

4. Đơn:
- Tên hoặc nickname (nếu có):
- Năm sinh (nếu có):
- Cách để liên lạc:
- Giới thiệu một chút về khả năng bản thân.
- Bạn sẽ làm những công việc nào cho box (trong cái list bên trên ấy).
- Ý tưởng để box có thể phát triển trong tương lai.
Đơn từ xin gửi về http://vnsharing.site/forum/private....=newpm&u=15213