Phiên bản nâng cấp của Strike Gundam, do Shinn Asuka cầm lái. Một Gundam đã đánh chìm đánh chìm hàng tá tàu chiến của đối phương, hủy diệt vô số Mobile Suit địch.

Click để đọc thêm…