GAT-X102 Duel Gundam là mẫu Mobile Suit đầu tiên được phát triển dưới dự án ”G” (G Project) của Liên Hiệp Trái Đất trong thời đại Cosmic Era. Duel Gundam xuất hiện trong anime Moblie Suit Gundam Seed.

Click để đọc thêm…