GNY-001 Gundam Astraea Gundam nguyên mẫu thế hệ thứ 2 trong cốt truyện phụ Mobile Suit Gundam 00P. Đây cũng chính là mẫu thử để phát triển nhiều loại vũ khí nền tảng cho các Mobile Suit thế hệ 3 sau này.

Click để đọc thêm…