Liệu Inu trong Blood-C có phải là Watanuki trong xxxHolic ?

Liệu đây có phải là trò crossover đặc trưng của Clamp ?

Hay đây chỉ là sự trùng hợp ?

Click để đọc thêm …