Nội dung:
Naruto tham gia cuộc tìm kiếm cỏ bốn lá cho người bạn gái sắp phải đi xa cuả Konohamaru nhưng cỏ bốn lá chỉ xuất hiện ở Akagahara, khu cấm địa của Konoha, nơi có rất nhiù cạm bẫy chết người. Trên đường tìm kiếm họ gặp phải những gì? Họ có thành công không?

Click để đọc thêm…