Nam VOCALOID quốc tịch Trung Hoa đầu tiên Yuezheng Longya đã im hơi lặng tiếng kể từ đề xướng thiết kế V4 của mình.