Bài hát mới nhất trong loạt về “7 đại tội” của Mothy, lần này là【Acedia】- Lười biếng
Tất cả đều vì hạnh phúc của người, vậy mà sao lại hóa ra tội lỗi…
Câu chuyện về cô gái ban tặng giấc ngủ…

Click để đọc thêm…