Vào ngày 27 tháng Tám, 1st PLACE đã tổ chức buổi live concert đầu tiên tại Thượng Hải, Trung Quốc.