“Lệ chảy dài, say trong chén rượu đêm
Sơn thuỷ hai bờ mờ mịt
Nước mang theo tiếng đàn rơi…”

Bạn đã từng nghe Miku hát tiếng Trung chưa? Nếu chưa, bài hát này hẳn phải làm bạn ngạc nhiên.

Click để đọc thêm…