Ah, tôi cảm thấy như mình sắp vỡ tung ra
Vứt hết đi những ký ức đó
Ah, tôi muốn biết
Tận gốc rễ…

Click để đọc thêm…