Loài người, luôn xen lẫn giữa lời dối trá với điều thực tâm chẳng phải là sinh vật khó hiểu nhất sao?
Nhưng dù thế giới này tràn ngập những kẻ nói dối, tôi vẫn sẽ tin tưởng em…

Click để đọc thêm chi tiết…