Tác phẩm mới của wowaka, kỉ lục của Weekly Vocaloid Ranking với gần 1600000 point trong một tuần.

Click để đọc thêm…