Tôi muốn giữ gìn những gì mình trân trọng
Cứ cười đi, tôi vẫn sẽ bảo vệ chúng đến cùng…

Click để đọc thêm…