Nhiều bạn biết đến các bé vocaloid, Miku thông qua hình ảnh game và nhạc do các bé hát. Có nhièu bạn thích về phần chuyển động MMD, hình ảnh, các modules, nhưng cũng có bạn thích tìm hiểu về các phần cấu tạo nên nốt nhạc, hay bài nhạc cho các bé hát, bằng voicebank của các bé. Thật ra việc này cũng cần sự đầu tư rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thời gian để thực hiện việc này.

Click để đọc thêm…