Bài cảm nhận này tôi viết dành tặng anh, một người tôi chưa từng gặp mặt…
Chỉ riêng bài review này thôi, xin hãy cho tôi được dùng cách xưng hô này với người ấy, để thể hiện sự kính trọng của tôi đến một nhân vật không có thật – anh…

Click để đọc thêm…