Hôm nay, ngày 01 Tháng 8 năm 2014, Weve, Inc ra thông báo liên quan đến VOCALOID3 mới của họ “Rana”.
Nó sẽ nằm trong tạp chí tên là ” We wanna be VOCALOID-P (Chúng mình muốn trở thành nhà sản xuất Vocaloid)”, được phát hành hai tuần một lần bắt đầu từ ngày 09 tháng 9 năm 2014.

Click để đọc thêm…