Một thông điệp đã được đăng tải trên blog của SEGA và PlayStation, rằng SEGA tại Mỹ đã tuyên bố Project DIVA F thứ hai dành cho máy PlayStation 3 và PS VITA sẽ phát hành tại Bắc Mỹ và châu Âu vào mùa thu tới.

Click để đọc thêm…