Satoshi Hase – tác giả tiểu thuyết khoa học viễn tưởng BEATLESS từng được ghi danh cho giải thưởng Nihon SF Taishō Award 2014. Là một dự án, BEATLESS xuất hiện trên rất nhiều phương tiện truyền thông, bao gồm figure, novel và manga.

Click để đọc thêm…