Những sản phẩm tuyệt vời nằm trong chương trình tích điểm nhận quà đặc biệt biến đây trở thành tấm thẻ tín dụng không thể không giành lấy đối với các fan vocaloid.