Một compilation CD 19 tracks gồm những bài hát quảng cáo cho sự hợp tác của Super GT và Good Smile Racing  sẽ được phát hành.

Click để đọc thêm…