Chưa đầy 5 ngày trước thời hạn cam kết tài trợ của bạn với Good Smile Racing cho hầu hết các khóa tài trợ, Kahotan từ Công ty Good Smile vừa chia sẻ một số hình ảnh của figma Racing Miku 2014 ở nhiều tư thế, cùng với một số phụ kiện. Được xác nhận với phụ kiện là hai chiếc ô khác nhau (mở và đóng), hai vật cơ khí khác nhau đính kèm bên hông, hai biểu cảm khác nhau, và một lá cờ của đội.

Click để đọc thêm…