Cùng khám phá show diễn đầu tiên của ALYS có tên “Rêve de Machine” diễn ra tại Trianon, Paris, Pháp, ngày 17 tháng Mười Hai năm 2017 chào đón Giáng Sinh nhé!