Đã nhiều năm trôi qua, đến bây giờ vẫn như ngày nào.
Ngày hôm nay là ngày lúc em chào đời.
Cám ơn mọi người nhé.

Click để đọc thêm…