Một phần mềm Vocaloid mới đã được đưa thêm vào series Vocaloid của Yamaha. Phần mềm mới mang tên “Vocaloid 3 Library Galaco NEO” sẽ được tung ra vào đầu tháng Tám này. Cơ sở dữ liệu về giọng của Vocaloid này được tạo ra dựa trên giọng nói của nữ diễn viên Kou Shibasaki.

Click để đọc thêm…