Frederator Studios (Adventure Time) thiết kế một bộ sưu tập figure mới của Hatsune Miku bao gồm 1000 bản, và ra mắt lần đầu tiên tại Anime Expo 2016, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7.