Rất nhiều bạn đã rơi vào võng tình với em figure Stardust xinh đẹp này và hi vọng figure sẽ có mặt trên toàn cầu. Giờ đây chúng ta có một tin mừng — ước mơ đã trở thành hiện thực!