[FanFic] Spiral

March 2, 2014 | | Vocaloid-FC

Những con người với mối quan hệ tưởng chừng chẳng hề liên quan đến nhau nhưng thực chất lại có một mối liên kết chặt chẽ từ một xác chết sống. Mọi chuyện tưởng chừng như đã chấm dứt nhưng thực sự đó chỉ là sự khởi đầu…

Click để đọc thêm…