Album mới của Kaito “Exit Tunes Presents Kaitonation” được lên kế hoạch phát hành vào ngày 7 tháng Mười Hai, năm 2016.