Bướm không thể không ngừng bay, đó là “số phận” của nó. Nên nỗi đau nó chịu , mãi mãi cũng chỉ có thể gọi là “số phận” thôi…

Click để đọc thêm…