Xin chào mọi người! Tôi là Kowhey đến từ VNN (vocaloidnews.net) Nhật Bản. Có lẽ một vài bạn đã biết đến tôi từ trang thời báo VOCALOID “Miku Stream” mà trước kia tôi đã làm việc, hoặc qua hashtag Magical Mirai #みんなとマジカルミライ.