Ngày 12 tháng 7, 2014, VoxWave thông báo rằng họ đang lên kế hoạch “Khởi đầu mới cho ALYS” qua một bài blog. Bài blog này chỉ nói đơn giản: “Xin chào tất cả mọi người! Lâu không gặp! Chúng tôi có một số tin tức cho các bạn! Xin vui lòng đọc thông báo của chúng tôi.”

Click để đọc thêm…