Touhou WTF!!!

September 28, 2011 | | Fan Club, Touhou-FC

Nơi tung hàng Touhou bựa
Chống chỉ định phụ nữ dưới 8 tuổi và trẻ em đang con bú
Không chịu bất kì trách nhiệm nào nếu người xem có “chấn thương tâm lí”

Click để đọc thêm…