東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil ( Đông Phương Hồng Ma Hương ) là phiên bản số 6 của dòng game Touhou và là phiên bản đầu tiên được phát hành trên hệ điều hành Windows với độ khó kinh khủng hơn so với nhũng bản game trước đó.

Click để đọc thêm…