東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom ( Đông Phương Yêu Điệp Mộng ) là phiên bản số 7 của dòng game Touhou và phiên bản số 2 được phát hành trên hệ điều hành Window. Phiên bản này bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu mảnh đất Gensokyo kỳ diệu cùng với những còn người kỳ lạ sống trong đó (với độ khó lên một tầm cao mới)

Click để đọc thêm…