Touhou Dots

October 14, 2011 | | Fan Club, Touhou-FC

Touhou Dots là một custom map làm trên nền Warcraft3, được tạo bởi fan. Chúng có phong cách chơi giống Dota Allstar truyền thống.

Click để đọc thêm…