Touhou Dark-moe

August 7, 2011 | | Fan Club, Touhou-FC

So với hình mẫu gốc do Zun tạo ra, tính cách của các nhân vật trong Touhou đã được các fan chế biến lại khá nhiều và đôi khi trở thành điều hiển nhiên khi nhắc đến những nhân vật đó. Tuy nhiên cũng có một số fan không muốn dừng lại ở đó, họ tiếp tục tạo thêm hàng loạt hình mẫu tính cách mới cho các nhân vật trong Touhou mà đôi khi là theo chiều hướng tiêu cực và phản diện.

Click để đọc thêm…