Đã nói tới Akebosi Kagayo là ko thể ko nhắc tới Takemi Kaduki, vì đơn giản có vẻ 2 người này là bạn thân hay gì gì đó của nhau ….. ❀

Click để đọc thêm…