Nhiều Fan tại Nhật ám chỉ Yuka là “Ultimate Sadistic Creature” hoặc U.S.C.

Click để đọc thêm…