Alice là nhân vật mà rất ít người biết đang sống trong Forest of Magic. Cô ấy là một phù thủy với kĩ năng chủ yếu là điều khiển búp bê. Cô ấy thường hay đấu đá với Marisa nhưng dường như họ có một số mối quan hệ nào đó với nhau, chia sẻ rất nhiều sở thích chung…

Click để đọc thêm…