Việc Ryan Reynolds thương lượng hợp đồng thành công với hãng Fox khiến phần mới của Deadpool sẽ nhanh chóng được khởi quay.