Anime mùa thu đình đám Yuri!!! On Ice vừa bắt tay hợp tác với dự án Sagaprise! của quận Saga vào thứ hai tuần rồi trong chiến dịch quảng bá cho quê hương của Yūri Katsuki. Dự án này sẽ bắt đầu cùng lúc với một số sự kiện khác tại Tokyo với mục đích tạo nên hình ảnh của một vùng đất anime cho quê nhà của Yūri. Dự án hợp tác này cũng sẽ bày bán một vài sản phẩm địa phương cùng với hàng hóa theo chủ đề của anime nữa.