Vào ngày 14 tháng 10, tác giả You Higuri vừa ghi trên trang blog của cô ấy rằng cô sẽ bắt tay vào vẽ bộ manga dựa trên trò chơi “Gakuen Heaven 2 ~Double Scramble!~” của SPRAY. Bộ manga sẽ được ra mắt vào số tháng 12 của tạp chí BExBOY thuộc nhà xuất bản Libre, được bày bán tại sạp vào ngày 7 tháng 11.

Click để đọc thêm…