Tập đầu tiên “Chapter Mishima: Newborn” sẽ được đăng tải vào ngày mai