Mitsu Murata, Kimeru và nhiều diễn viên hơn nữa gia nhập vào dàn cast để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn ở Tokyo, Osaka vào tháng chín và tháng mười