Sê ri anime đua xe đạp sẽ quay lại vào mùa đông năm sau.