Tại đây sẽ diễn ra lễ hội Yuri!!! On ICE đặc biệt.