Báo tài chính Nikkei Nhật Bản đã kể lại rằng truyền hình TV Asahi Nhật Bản đang sản xuất một bộ anime mới có tựa đề là Baragay 143 vào hôm Chủ nhật, đặc biệt làm với mục đích theo kiểu Philippines